VIPPS til 2133

Konto: 8380 08 09005

  • GP Dataservice AS kr 2 500,- til TV-aksjonen.
  • DOMKIRKEN SOKN kr 7 459,- til TV-aksjonen.
  • Kroken Menighet kr 3 026,- til TV-aksjonen.
  • Cenzia AS kr 25 000,- til TV-aksjonen.
  • Modum Kirkelige Fellesråd kr 3 424,- til TV-aksjonen.
  • FYLLINGSDALEN SOKN kr 2 650,- til TV-aksjonen.
  • Bryn skole kr 20 000,- til TV-aksjonen.
  • LADEMOEN SOKN kr 1 550,- til TV-aksjonen.
  • Torsnes skole kr 5 546,- til TV-aksjonen.
  • Gausel Sokn kr 340,- til TV-aksjonen.

BIDRAG TOTALT:

kr 257 449 536,-