VIPPS til 2133

Konto: 8380 08 09005

  • Gjørtlerveien barnehage kr 4 200,- til TV-aksjonen.
  • Elopak AS kr 20 000,- til TV-aksjonen.
  • Nordskogen Skole kr 2 475,- til TV-aksjonen.
  • Røyrvik Menighetsråd kr 985,- til TV-aksjonen.
  • Siljan Sokn kr 2 136,- til TV-aksjonen.
  • Randesund Menighet kr 14 005,- til TV-aksjonen.
  • Gausel Sokn kr 11 310,- til TV-aksjonen.
  • Osen Sokn kr 49,- til TV-aksjonen.
  • NARVIK SOKN kr 2 789,- til TV-aksjonen.
  • HEMNE SOKN kr 197,- til TV-aksjonen.

BIDRAG TOTALT:

kr 240 498 148,-