VIPPS til 2133

Konto: 8380 08 09005

  • Gjesdal Sanitetsforening kr 5 000,- til TV-aksjonen.
  • Askim kommune kr 25 000,- til TV-aksjonen.
  • Kvitsøy kommune kr 15 000,- til TV-aksjonen.
  • Utsira sokn kr 2 291,- til TV-aksjonen.
  • Stavanger kommune kr 133 141,- til TV-aksjonen.
  • Sykkylven kommune kr 30 512,- til TV-aksjonen.
  • Sogndal kommune kr 8 188,- til TV-aksjonen.
  • Stord kommune kr 28 100,- til TV-aksjonen.
  • Tvedestrand kommune kr 5 000,- til TV-aksjonen.
  • Utdanningsforbundet i Sunndal kr 5 000,- til TV-aksjonen.

BIDRAG TOTALT:

kr 5 517 701,-