VIPPS til 2133

Konto: 8380 08 09005

  • Ottestad Sokn kr 2 285,- til TV-aksjonen.
  • Ulstein Sokn kr 4 920,- til TV-aksjonen.
  • Ytterøy Menighetsråd kr 1 781,- til TV-aksjonen.
  • Alstadhaug Menighetsråd kr 4 577,- til TV-aksjonen.
  • Hoff Sokn kr 4 026,- til TV-aksjonen.
  • Rana Elektrikerforening kr 1 000,- til TV-aksjonen.
  • VUKU OPPVEKSTSENTERS PERSONALFORENI kr 1 031,- til TV-aksjonen.
  • Andersen Mek Verksted AS kr 20 000,- til TV-aksjonen.
  • ARNA SOKN kr 7 534,- til TV-aksjonen.
  • Den norske kyrkja, Sula sokn kr 4 250,- til TV-aksjonen.

BIDRAG TOTALT:

kr 225 250 345,-