VIPPS til 2133

Konto: 8380 08 09005

  • Leikanger kommune kr 5 000,- til TV-aksjonen.
  • Bjerkreim kr 5 000,- til TV-aksjonen.
  • GRATANGEN KOMMUNE kr 5 000,- til TV-aksjonen.
  • Hjelmeland kommune kr 20 000,- til TV-aksjonen.
  • Melhus kommune kr 32 000,- til TV-aksjonen.
  • Re kommune kr 20 000,- til TV-aksjonen.
  • Ørskog kommune kr 10 000,- til TV-aksjonen.
  • Tingvoll Kommune kr 10 000,- til TV-aksjonen.
  • Norsk Arbeidsmandsforbund kr 27 000,- til TV-aksjonen.
  • Gaular Kommune kr 2 000,- til TV-aksjonen.

BIDRAG TOTALT:

kr 265 713,-