VIPPS til 2133

Konto: 8380 08 09005

  • Ullern sokn kr 8 495,- til TV-aksjonen.
  • Lesja bygdekvinnelag kr 2 400,- til TV-aksjonen.
  • St. Hanshaugen sokn kr 7 290,- til TV-aksjonen.
  • Midtbygda skule kr 4 106,- til TV-aksjonen.
  • Lesja bygdekvinnelag kr 2 400,- til TV-aksjonen.
  • Munkerud Skole kr 124 802,- til TV-aksjonen.
  • VADSØ SOKN kr 2 088,- til TV-aksjonen.
  • LØVSTAKKSIDEN SOKN kr 1 489,- til TV-aksjonen.
  • Torridal Sokn kr 3 360,- til TV-aksjonen.
  • Horten sokn kr 6 177,- til TV-aksjonen.

BIDRAG TOTALT:

kr 240 498 148,-