Den norske tannlegeforening engasjerer seg for TV-aksjonen

De sosiale forskjellene og økonomiske ulikhetene i Norge øker. Årets TV-aksjon har som mål at flere skal bli inkludert i fellesskapet. Utenforskap og dårlig tannhelse går ofte hånd i hånd. NTF har derfor valgt å støtte aksjonen.


De gruppene i samfunnet som havner utenfor fellesskapet, har ofte også problemer med å følge opp tannhelsen. Spesielt gjelder dette innenfor feltene for rus og psykiatri. Dårlig tannhelse er svært stigmatiserende og kan føre til at man bli møtt med fordommer, får dårlig selvtillit og sosial angst.

Utenforskap og tannhelse går ofte hånd i hånd

- Munnhelse og psykiske helse påvirker hverandre gjensidig. Mennesker med psykiske lidelser kan ha problemer med å ta vare på seg selv og sin egen munnhelse. Det kan også være vanskelig å ivareta vennskap når du ikke tør spise sammen med andre, og kanskje ikke engang ønsker åpne munnen, fordi du vil ikke vise tennene dine. Hva med dem som trenger en jobb for å klare å komme seg videre, men ikke takler tanken på et jobbintervju fordi man vegrer seg for å smile. Derfor ønsker NTF å støtte årets TV-aksjon, forteller president for NTF Camilla Hansen Steinum.

NTF har landsmøte på Lillestrøm 4.-6. oktober. Her vil Camilla Hansen Steinum løfte frem årets TV-aksjon og oppfordre rundt 2500 deltakere til å støtte TV-aksjonen.

Videre arrangerer Odontologisk fakultet og Teologisk fakultet, i samarbeid med TV-aksjonen, frokostmøtet Brennmerket fredag 12.oktober kl.09:00-10:30. Tematikken er tannhelse blant de som faller utenfor majoritetssamfunnet. Les mer om arrangementet her.