En ildsjel bak kulissene

I TV-aksjonssammenheng går han bare under navnet Sikkerhets-Tor. Tor Kværnø stilte opp som bøssebærer for TV-aksjonen for første gang i 1980. Siden den gang har det ballet på seg.

Først ble han kartansvarlig i Trondheim, og de siste 25 årene har han hatt ansvar for sikkerhet og logistikk i Trondheim. Det er kun to ganger i løpet av de nesten 40 årene som frivillig at Tor ikke har kunnet delta på TV-aksjonen. Da har han sørget for å skaffe en kvalifisert stedfortreder.

- Det er sønnen min som har vikariert for meg de to gangene jeg ikke har kunnet stille. Han har vokst opp med TV-aksjonen og er selv en engasjert ildsjel. Det har gjort at jeg har kunnet sikre erfaringsoverføring på en god måte, forteller Tor.

Når TV-aksjonen NRK Kirkens Bymisjon går av stabelen 21.oktober i år er det 36. året Tor stiller opp som frivillig. Han skryter av hvordan TV-aksjonen har utviklet seg gjennom mange år, og at hele apparatet kan mye om det å drive en innsamlingsaksjon.

- Man finner mye og god informasjon på nettsidene. Det jeg kan bidra med er å sikre at fylkes- og byaksjonsleder kan konsentrere seg om å få folk til å stille opp i komitéer og å koordinere bøssebærere, samt håndtere media og holde fokus på næringslivet.

Tor Kvernø er en av mange viktige brikker som er med på å få TV-aksjonen til å gå rundt. Vi ønsker å rette en stor takk for den viktige innsatsen Tor yter for TV-aksjonen hvert eneste år, derfor har TV-aksjonens sekretariat nominert Tor til årets Frivillighetspris.