Et inkluderende fellesskap på timeplanen

Endelig er undervisningsopplegget i forbindelse med årets TV-aksjon klart. Gjennom tekster, bilder, video, spill og quiz kan barna lære om årets TV-aksjon. Opplegget er tverrfaglig og dekker flere kompetansemål i skolen. Best av alt, barna elsker det!

I forbindelse med årets TV-aksjon har vi i samarbeid med Salaby, Gyldendals digitale plattform, laget et undervisningsopplegg for 1-10 trinn. Opplegget kan også passe for barnehager og videregående skoler. Her setter vi fokus på viktigheten av at alle skal ha mulighet til et inkluderende fellesskap og bruker eksempler barn og ungdom kan relatere seg til. Opplegget er tilpasset barnas alder, er gratis og lett å ta i bruk for læreren.

Årets TV-aksjone er tildelt Kirkens Bymisjons og deres arbeid for å skape et varmere samfunn med rom for alle. Det er mange måter å være utenfor på i Norge i dag. Et liv utenfor kan starte allerede som barn. Men skolen er et magisk sted. Det er her grunnlaget for barnas fremtid blir lagt. På skolen kan vi derfor bidra til at barn lærer om utenforskap og inkludering i Norge. Her kan barna erfare og forstå at vi er mindre alene sammen.

Link til undervisningsopplegget finner du her.