Inviterer til dugnad for et varmere samfunn

TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjon. Årets aksjon er en felles og nasjonal dugnad mot utenforskap.

Fra venstre: Adelheid Firing Hvambsal(generalsekretær) og Vibecke Østby(TV-aksjonsleder). Foto av Torstein Ihle

– Med TV-aksjonen skal vi skape et varmere og mer inkluderende samfunn med rom for alle. Pengene som samles inn skal gå til å skape 700 000 møter mellom mennesker, sier Adelheid Firing Hvambsal, generalsekretær i Kirkens Bymisjon.

Målet med TV-aksjonen er å skape flere møter som motvirker utenforskap, endrer liv og forbedrer livskvalitet. Enten veien inn er et varmt måltid og noen å snakke med, en seng for en natt, en sjanse å prøve seg i ny jobb eller bare å møte en som ser deg og inviterer deg inn.

Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen.

– Kirkens Bymisjon ser gjennom sitt arbeid et voksende utenforskap i Norge. Det er mennesker som av ulike grunner og på ulike måter opplever å stå på utsiden. Derfor er årets TV-aksjon en dugnad som inviterer inn til fellesskap, sier Firing Hvambsal.

Den totale rekkevidden av tiltakene er anslått til å skape 700.000 menneskemøter, spredd over byer og tettsteder landet rundt. I tillegg kommer effekten tiltakenes ringvirkninger har på nærmiljø og samfunn over tid.

– Resultatet av TV-aksjonen vil bety mye for de enkeltmenneskene som får et møtested å gå til, og en følelse av tilhørighet. Målet for aksjonen er også at den skal bidra til en positiv spiral i det norske samfunnet, og føre til rausere holdninger i møter mellom ulike mennesker, sier TV-aksjonsleder Vibecke Østby.

Hun er stolt av at så mange stiller opp som bøssebærere og frivillige over det ganske land år etter år.

– Et mer inkluderende samfunn oppnås gjennom de helt konkrete prosjektene, men også gjennom å samle nasjonen til en dugnad for fellesskap og mot utenforskap, avslutter hun.