KS støtter TV-aksjonen

Kommunesektorens organisasjon støtter TV-aksjonen og oppfordrer alle sine medlemmer til å melde seg som bøssebærere.


- Vi i kommunene har en unik mulighet til å hindre utenforskap. Hver dag legges det ned betydelig innsats fra kommuner og fylkeskommuner for å gi barn og unge en trygg oppvekst. Årets TV-aksjon går til Kirkens Bymisjon og deres arbeid for å hindre utenforskap. KS er støttespiller og vi vil at alle deltar. Å hindre utenforskap, det starter med deg og med meg, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

KS som støttespiller for TV-aksjonen har stor verdi! Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i KS, og et godt samarbeid og forankring her er avgjørende for at den nasjonale dugnaden skal nå ut til hele landet.

- TV-aksjonen som tradisjon samler «hele» Norge til innsats for den gode saken en søndag i året. For å gjøre det hele mulig jobbes det på kryss og tvers i alle landets fylker og kommuner. Dette skaper stort lokalt engasjement og gir også mulighet for nye samarbeid og bekjentskap. Ordføreren får samlet frivilligheten, trossamfunn, næringslivet, skolene og lag og foreninger rundt et felles bord om en felles aktivitet, forteller aksjonsleder for TV-aksjonen Vibecke Østby.