Mobiliserer for TV-aksjonen på tvers av trossamfunn

I forkant av TV-aksjonen 21.oktober er det igjen tid for samarbeid og brobygging mellom trossamfunn i Drammen.

I over 10 år har Dialogprest i Kirkelig Dialogsenter, Ivar Flaten, og talsperson for Drammen moské, Sajid Mukhtar, samarbeidet om TV-aksjonen. De har lenge oppfordret andre tros- og livssynssamfunn til å gå sammen om den store dugnaden. De er samstemt om de trenger hverandre for å få til en god TV-aksjon, og utveksler lykkeønskninger rundt mobiliseringsarbeidet. 

TV-aksjonen har lange tradisjoner i Norge og illustrerer det dype engasjementet og medmenneskeligheten som ligger i den norske folkesjela. Hvert år bidrar trossamfunn i hele landet med å mobilisere 100.000 bøssebærere.

Det er fantastisk å se at TV-aksjonen kan fungere som en brobygger mellom trossamfunn. De har en unik mulighet til å nå frem til grupper i samfunnet som kanskje ikke er kjent med TV-aksjonen fra før. Vi ønsker alle velkommen til å være med på den store dugnaden, og ser på samarbeid mellom trossamfunn som en ypperlig mulighet til å nå frem til enda fler, forteller Aksjonsleder Vibecke Østby.