Slik blir du bøssebærer

TV-aksjonen har vært gjennomført hver eneste høst siden 1974 og er blitt en institusjon og en tradisjon i Norge. 100 000 frivillige bøssebærere besøker landets 2,3 millioner husstander på selve aksjonsdagen, noe som også gjør TV-aksjonen til verdens største dugnad. Vi trenger deg søndag 21.oktober!


Meld deg som bøssebærer her. Du velger selv hvor du ønsker å gå ved registrering og vil motta en bekreftelse på oppmøtested på sms. Eventuell videre informasjon vil komme fra din lokale TV-aksjonskomité.

Det er også mulig å melde seg som bøssebærer ved å ringe 02025.

Det offisielle tidspunktet for bøssebæringen er mellom klokken 16:00-18:00 søndag 21.oktober.

Kontakt din by- eller fylkesaksjonsleder for mer informasjon om organiseringen av TV-aksjonen lokalt.

Vi ønsker dere en god søndagstur den 21 oktober!