Storo Storsenter mobiliserer for TV-aksjonen

Som det første kjøpesenteret i Oslo med et helhetlig samarbeid med TV-aksjonen skal Storo Storsenter mobilisere sine ansatte og kunder frem mot aksjonsdagen 21. oktober.

Storo storsenter bidrar med sin store plattform for å hjelpe TV-aksjonen med å nå målet om full bøssebærerdekning. 100 butikkledere har fått i oppdrag å mobilisere sine totalt 1700 ansatte. Tre dager før aksjonsdagen vil de også rekruttere fra sine beste standplasser. Der håper de å nå ut til sine 80 000 ukentlig besøkende, og butikkene stiller med vervepremier til de som registrere seg som bøssebærere disse dagene.

Videre har senteret besluttet at årets julegave, 25.000 kroner, går til TV-aksjonen og Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn.

- Det var en enkel avgjørelse å engasjere seg i årets TV-aksjon. Temaet er viktig og berører mange i samfunnet vårt. Storo Storsenter synes det er fint å kunne benytte sin posisjon til å synliggjøre budskapet og verve bøssebærere, forteller senterdirektør Unni Merethe Aasgaard.

TV-aksjonens tilstedeværelse vil være stor i forkant av aksjonsdagen, og logoen vil være synlig på kjøpesenterets mange skjermer. I tillegg kommer senteret til å promotere aksjonen i sine sosiale medier, på nett og i lokalavisen. Flere butikker vil synliggjøre med plakater og buttons, og spisestedene blir oppfordret til å delta på “Mat med mening”.

- Det er liten tvil om at samarbeidet med Storo Storsenter er viktig. Jeg håper flere kjøpesentre i landet kan bruke dette som et foregangseksempel! Mange i Norge lever i ensomhet. Kjøpesentrene har blitt en naturlig møteplass i vårt samfunn, og for mange er det kanskje her de har sin eneste kontakt med andre mennesker i løpet av dagen. Disse møtene er viktige og kan være med på å gjøre en forskjell, sier byaksjonskoordinator Anita Holt.