Unio støtter TV-aksjonen

Unio har besluttet å bevilge 100 000 kroner til årets TV-aksjon.

 


Unio er mangeårig støttespiller av TV-aksjonen. I år bevilger de 100 000 kroner til Kirkens Bymisjon og deres arbeid for et varmere og mer inkluderende samfunn.

- Det er mange måter å være utenfor på. Det kan handle om å være utenfor arbeidslivet eller å ikke være del av det sosiale fellesskapet. Dette er alvorlig for den det gjelder, men rammer også fellesskapet som helhet, forteller Unio-leder Ragnhild Lied.

Som støttespiller av TV-aksjonen er Unio med på å spre synlighet rundt årets tematikk, og oppfordrer samtidig sine medlemmer til å melde seg som bøssebærere.

- Unio er opptatt av fellesskap, inkludering og involvering. Derfor synes vi årets TV-aksjon gir god mening, og vi håper vi klarer å bidra til et stort engasjement for årets innsamling, avslutter Lied.